posted by JONYTHAI JONY JUNG 2018.07.01 13:37

พรุ่งนี้เปิดเทอมแล้ว ขอลัดคิวเพลงอื่นๆ ด้วยการจัดเพลงของ Blackpink อีกเพลงนึงค่ะ ที่ลัดคิวไม่ใช่อะไรเพราะว่าเพลงอื่นๆที่กิ๊ฟกำลังทำอาจมีคอรัสเยอะบ้าง และยังมิกซ์เสียงไม่เสร็จด้วย

ทุกคนยังรอฟังเพลงนี้ในรูปแบบเวอร์ชั่นร้องรวมประจำในช่อง Colenone Music อยู่มั้ย ระหว่างรอมาฟังรูปแบบเวอร์ชั่นเดี่ยวกันเถอะก่อนที่ช่องพี่นันจะปล่อย

สามารถไปฟังเพลย์ลิสต์ที่กิ๊ฟร่วมร้องเพลงวงนี้ท่อนเจนนี่อยู่บ่อยๆ ได้ลิ้งค์นี้ : https://www.youtube.com/watch?v=wjnXd... พอร้องท่อนเจนนี่เสร็จในเนื้อเพลงของพี่นัน กิ๊ฟเลยยืมเนื้อเพลงของพี่นันมาร้องต่อ55555555 ยังไงก็ต้องขอบคุณเนื้อเพลงดีๆของพี่นันที่ได้มาแต่งเนื้อเพลงให้ร้องนะคะ และขอบคุณวีดีโอดีๆจากน้องเนย Noyashi ด้วยนะคะ Download MP3 : http://www.mediafire.com/file/0jyeumc... Lyrics : https://www.facebook.com/notes/giftzy... Soundcloud : https://soundcloud.com/user-546246597... CREDITS : Original Song : BLACKPINK – Forever Young Lyrics Thai Version : Colenone Vocal : GiftZy Instrumental : TJ KARAOKE, Acavella Mix : GiftZy Subtitle : Noyashi

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2018.06.29 02:52

라운지바 음악에 딱 맞는 재즈송 하나 추천합니다. 

THE BAR CLASSICS 

상쾌한 기분에 라운지 바에서 흘러나오는 음악... 그리고 화려한 도심속에서의 여유를 만끽할수 있는 노래가 필요하신가요? 지금 이 음악을 추천합니다. #조니타이   


posted by JONYTHAI JONY JUNG 2018.03.19 01:13
The Greatest Showman  

 위대한 쇼맨 전곡 이어 듣기

I'll have to leave that up to you

그 일은 당신에게 맡겨둬야 할것같네요 .....

출처: 유튜브 자막거위  

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2018.03.16 14:25
수백번을 들어도 감동인 이노래, 정말 2018년 대한민국에 들려주고 싶은노래임이 틀림없다.
ㅋㅋㅋ


This is me

-Keala Settle(위대한 쇼맨 The Greatest Showman OST)

1절) I'm not a stranger to the dark


난 어둠이 낯설지 않아

Hide away they say

숨어 있으라고 사람들은 말하지

'Cause we don't want your broken parts

아무도 너의 불완전한 모습을 원하지 않기에


I've learned to be ashamed of all my scars

내 모든 상처를 부끄러워하며 살았지

Run away they say

도망치라고 사람들은 말하지

No one will love you as you are

아무도 네 모습 그대로를 사랑하지 않을 거라며

*후렴) But I won't let them break me down to dust


그들이 날 먼지가 될 때까지 짓밟는 다해도

I know that there's a place for us

우리를 위한 자리가 있다는 걸 알아

For we are glorious

우리는 눈부신 존재들이니까

When the sharpest words wanna cut me down

날카로운 말들로 날 쓰러뜨리려고 한다면

I'm gonna send a flood gonna drown them out

폭풍우로 그들을 날려버릴 거야

I am brave. I am bruised.

나는 용감해. 나는 상처받았지.

I am who I'm meant to be, this is me

이것이 나의 운명이고, 이게 바로 나야

Look out cause here I come

잘 봐. 내가 여기 왔으니까

And I'm marching on to the beat I drum

그리고 나는 (드럼 비트에 맞춰)당당하게 나아갈 거야

I'm not scared to be seen

남들의 시선이 두렵지 않아

I make no apologies, this is me

내가 옳다고 굳게 믿어, 이게 바로 나니까

Oh-oh-oh-oh *4

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh**


2절) Another round of bullets hits my skin

또 한 차례 총알이 내 살을 파고들 기세로 날아들어도

Well fire away. 'cause today I won't let the shame sink in

해볼 테면 해봐. 오늘은 수치심이 나를 억누르지 못할 거니까

We are bursting through the barricades

우리는 장벽을 뚫고 나아갈 거야

And reach above the sun

그리고 태양보다 높이 갈 거야

we are warriors(전사들)

우리는 싸울 거야

Yeah that's what we'll become

그래 우리는 그렇게 될 거야


**(후렴 반복)

And I know that I deserve your love

너의 사랑을 받을 자격이 있다는 걸 알아

There's nothing I'm not worthy of

내가 못할 건 아무것도 없어

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

When the sharpest words wanna cut me down

날카로운 말들로 날 쓰러뜨리려고 하면

I'm gonna send a flood gonna drown them out

폭풍우로 날려버릴 거야

This is brave, this is proof

용기 있게, 맞설 거니까.

This is who I'm meant to be, this is me

이것이 나의 운명, 이게 바로 나야.

Look out 'cause here I come

잘 봐. 내가 여기 왔으니까

And I'm marching on to the beat I drum

그리고 나는 당당하게 나아갈 거야

marching on marching marching on

계속, 앞으로 계속해서 걸어갈 거야

I'm not scared to be seen

나는 남들의 시선이 두렵지 않아

I make no apologies, this is me

내가 옳다고 굳게 믿어, 이게 바로 나니까


posted by JONYTHAI JONY JUNG 2014.09.28 23:52


최근 출 근길과 퇴 근길 하루에도 몇 번씩 라디오에서 흘러나오는 이노래... 결국 난 이노래에 빠져버렸다. 
You and me, we made a vow
For better or for worse
I cant believe you let me down
But the proofs in the way it hurts

For months on end I ve had my doubts
Denying every tear
I wish this would be over now
But I know that I still need you here

[Chorus:]
You say I m crazy
Cause you don t think I know what you ve done
But when you call me baby
I know Im not the only one

You ve been so unavailable
Now sadly I know why
Your heart is unobtainable
Even though Lord knows you kept mine

[Chorus:]
You say Im crazy
Cause you dont think I know what you ve done
But when you call me baby
I know Im not the only one

I have loved you for many years
Maybe I am just not enough
You ve made me realize my deepest fear
By lying and tearing us up

[Chorus 2x:]
You say Im crazy
Cause you dont think I know what you ve done
But when you call me baby
I know Im not the only one

I know Im not the only one
I know Im not the only one
And I know...
I know Im not the only one 

to moonn6pence fromp apayeverte

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2013.03.02 13:11


Lena Park - It's only my world, 박정현 - 그것만이 내 세상!