본문 바로가기

전체 글2214

30-40 ปีที่แล้ว ของเกาหลีใต้ได้ มีทั้งร้านตัดผม หลังจากพบหมอเสร็จ ก็เดินตุปัดตุเป๋ เดินมาทางข้างโรงพยาบาล สังเกตเห็นตึกแถวนั้น แต่งแบบย้อนยุคกลับไปสัก 30-40 ปีที่แล้ว ของเกาหลีใต้ได้ มีทั้งร้านตัดผม ร้านถ่ายรูป ร้านเกมส์ บ้านเก่าสไตล์เกาหลี โรงหนังย้อนยุค ร้านกาแฟ ลานฟังเพลง ดูน่าสนใจ เลยถือโอกาสแวะดูนิดหน่อย ผลปรากฏว่า ดีเกินคาดทำให้คิดถึง บรรยากาศเก่าๆ เมื่อวันวานได้เลย ชอบมาก คิดว่าต้องมาซ้ำแน่ๆ จุดเด่นที่สำคัญของที่นี่คือการคัดพนักงานต้อน.. 2020. 10. 24.
타이항공 11월 12일 인천 방콕 운항 재개 [#조니타이] - 타이항공이 드디어 운항을 재개합니다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에 따른 경영난 가중으로 법정 관리 중인 타이항공이 11월 12일부터 TG659편 인천 방콕행을 월 2회 운항합니다. 당초 주 1회 운항 하기로 계획했던 타이항공은 방침을 바꾸어서 월 2회 특별 항공편을 우선 운항하기로 결정했습니다. 12월 부터는 매주 목요일 마다 인천 출발 항공편을 운항합니다. 운임 확인 및 예약은 타이항공 홈페이지에서 가능하며, 탑승전 태국 입국 허가서 (CEO)는 주한 태국 대사관을 통해서 신청해야 하며. 만약 항공권 구매 후 주한 태국 대사관으로 부터 입국 허가서 (CEO)를 발급 받지 못한 경우 해당 항공편을 탑승하실 수 없으며, NON-SHOW 수수료 (이코노미 USD 150 /.. 2020. 10. 23.
태국 최대 60일 체류 가능 외국인 비자 발급 안내 (관광객) 이전 포스팅에서 태국 특별관광비자 STV에 대해서 소개한 적이 있습니다. ▶특별관광비자 관련 글 보기 STV 특별관광비자는 매우 제한적이고 시행 초기부터 혼선이 많았습니다. 그리고 이후 정부에서 이를 확대 완화해서 내놓은 관광정책이 외국인용 관광비자 발급입니다. 아직은 모든 관광객에게 적용되기 까지는 다소 시간이 소요될 것으로 예상합니다. 앞으로 격리 없이 여행이 가능한 트레블버블을 비롯하여 절차까지 간소화되는 다양한 시나리오가 준비중이라고 합니다. 우선 오늘은 어제 태국정부관광청 및 주한 태국대사관에서 공지한 외국인용 비자발급에 대해서 소개하겠습니다. 태국, 6개월여 만에 빗장 풀어…첫 입국 대상은 중국 관광객 태국 외무부 타일랜드 엘리트 회원 500명 승인완료/ 52명 이미 입국후 격리중. *그리고 .. 2020. 10. 21.
태국 외무부 ‘엘리트 카드 회원 500명 최종 승인 완료 태국 외무부와 코로나 19 상황관리센터(CCSA)는 타일랜드 엘리트 프리빌리지 카드 회원 500명의 태국 입국을 최종 승인했습니다. 태국정부 관광청 산하 ‘타일랜드 프리 빌리지 카드 (TPC) 이하 타일랜드 엘리트사 대표 ‘쏨차이 쑹싸왕’ 사장은 언론과의 인터뷰에서 현재 약 500명의 엘리트 카드 회원이 외무부와 코로나 19 상황 관리 센터 (CCSA)의 승인을 받았으며 총 52명의 엘리트 카드 소지자 (대부분 독일과 영국 출신)가 이미 입국했다고 밝혔습니다. 한편, 태국은 코로나-19 확산 방지를 위해 외국인 입국을 여전히 규제하고 있으며 비즈니스 목적으로 입국을 희망하는 사람들에 한해서 우선적으로 입국을 허가하고 있습니다. 타일랜드 프리빌리지사 (TPC)는 입국 의사를 표명 한 나머지 회원들의 입국 .. 2020. 10. 20.
<엘리트 소식> 타일랜드 엘리트 ‘얼리버드 혜택’ 제공 / 내년 이지엑세스 회원권 가격인상. *우선 타일랜드 엘리트 프리빌리지 카드는 현재 엘리트 회원들을 위한 다양한 제안과 협상을 정부 관련 부처와 지속적으로 논의 중에 있으며 최선을 다하여 가장 편리하고 높은 기준에 부합하는 내용의 개정안을 엘리트 회원들에게 선보이고자 노력하고 있음을 알려드립니다. 이에 정부는 현재 진행중인 여러가지 문제들을 순차적으로 해결하기 위해서 다소 시간이 소요될 예정입니다. 엘리트 사의 공식 발표를 기다려 주십시오. 한국 공식 에이전트 타일랜드 엘리트 코리아 * 현재 타일랜드 엘리트 회원 및 특별관광비자 STV를 취득한 여행객에 한해서 정부는 태국으로 입국을 최종승인했으며 프로그램이 본격적으로 가동되고 시행되기 위해서는 여러 가지 시스템의 자격 조건과 요건이 갖추어져야 하므로 다소 시간이 소요될 것으로 보입니다. *.. 2020. 10. 8.
[단독] 태국 특별 관광비자 STV 에 대해서... 올해 해외여행은 누구도 상상하지 못했던 세계적인 쇼크 '코로나 19 (Covid-19) 팬더믹 상황에서 여행, 서비스업 그리고 관련 업종에 종사하는 사람들에게는 이제까지 경험해보지 못했던 최악의 시간을 보내고 있을 것입니다. 저 역시 마찬가지이며 언제 다시 여행 & 방송코디네이터 업무를 다시 시작할 수 있을지도 미지수, 그래도 방송 촬영을 하면서 신뢰와 인맥으로 쌓아온 지인들 덕분에 태국 정부관광청과 타일랜드 엘리트 프리빌리지 카드사 촬영 업무를 진행했고 그렇게 엘리트 비자 서비스와 연계되어 태국 특별 관광비자 STV 정보까지 제공하게 되었습니다. 아무쪼록 코로나놈 때문에 힘든 모든 분들 앞으로 올해도 100일밖에 남지 않았습니다. 조금만 더 힘내시고 화이팅 하시길 바랍니다. 그럼 최근 프리미엄 장기체류.. 2020. 9. 21.