posted by JONYTHAI JONY JUNG 2019.04.25 13:41

요즘 🇹🇭 방콕서 핫하게 뜨고 있는 태국식 등뼈 감자탕 똠랭 (ต้มเล้ง)에 빠진 데이. ‘Hot and Spicy Soup with Pork Ribs‘ 마치 분재를 보는듯 ‘탑처럼 쌓아 올린 사진속 음식이 바로 태국식 감자탕인 ‘똠 랭’이다.오감만족 미각, 촉각, 멋과 맛의 절묘한 조화가 만들어낸 예술작품을 보는듯🌲 처음 이 화산섬 처럼 보이기도 한 어마어마한 똠랭을 접한 관광객이라면 감탄을 금치 못한다. 그래서 인지 손님이 끊이질 않는다. 가격도 사진속 크기 똠랭 가격이 500바트 (약 1만 7천원)이다.

방콕 딸랏롯화이(ตลาดนัดรถไฟ) 기찻길 시장으로 알려진 이 야시장의 명물로 자리잡았다./ #조니타이 @ 딸랏롯화이파

#ต้มเล้ง แซ่บ อภิมหาต้มเล้งกับร้าน.... #ตลาดนัดรถไฟ (#TrainMarket #BangkokThailand)

<여행 n 방송코디네이터, 저작권자(c) 조니타이, 무단 전재, 공유가능,>

#여행에미치다. #태국여행 #먹방여행 #방콕맛집 #태국맛집 #먹스타그램 #태국야시장 #방콕시장 #태국음식 #똠랭 #태국감자탕 #Tomlang #Thaifood #TravelThailand


댓글을 달아 주세요

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2019.04.01 15:54
서울에 중심 청계천 광장으로 다시 돌아온 2019 타이페스티벌 'SO THAI FESTIVAL' 을 소개합니다. <사진제공: 태국관광청/ ▲위 문양 로고를 보시면 태국과 한국의 전통문화를 찾아보실 수 있습니다.> 


서울에서 만나는 태국의 모든것, 작은 타이왕국을 서울에서 '맛' 나다. 

올해로 5회째를 맞이하는 타이페스티벌은 매년 새롭고 색다른 주제로 이번에는 ‘쏘 타이 페스티벌(SO THAI FESTIVAL)이라는 슬로건으로 4월 20일부터 4월 21일 까지 화려한 봄날의 주말 토요일과 일요일 오전 10시부터 오후 8시까지 서울 청계천 광장에서 개최됩니다. 

태국의 진정한 문화를 소개하고 관광객들에게 태국을 체험하고 이해하는 기회를 제공하는 타이페스티벌은 청계 광장에 마련된 무대와 부스에서 다양한 이벤트 행사를 비롯하여 태국 정통 음식과 음료, 과일, 식재료 등을 판매하고 태국의 전통 공예품 시연, 무에타이 선수들의 무에타이 경기와 태국전통공연, 태국음식시연회등이 진행될예정입니다. 

서울에서 개최되는 타이 페스티벌은 2015년에 처음 시작되어 많은 사람의 호응 속에 어느덧 5회째를 맞이하고 있습니다. 주한 태국 대사관, 태국 정부관광청, 주한태국대사관 상무부 국제무역진흥국, 타이항공, 태국 농무부, 타이 에어아시아와 함께합니다.

타이 페스티벌은 다양한 볼거리를 제공하며  태국을 가까이에서 경험할 수 있는 좋은 기회를 제공할 것입니다. 주말 낮과 밤에 서울 밤 도깨비 야시장도 함께 즐기시고 서울의 중심에서 행복한 시간 함께 하시길 바랍니다.

<UPDATE 내용:4/18일 > 서울에 중심 청계천 광장으로 다시 돌아온 제 5회 ‘2019 타이페스티벌' SO THAI FESTIVAL' 이 이번주 주말에 개최된다. 

올해 타이페스티벌은 한국 사람들에게 익숙한 태국의 전통 문화 뿐 아니라 과거와 현재가 공존하는 태국의 현대 문화 ‘컨템포러리 컬처(Contemporary Culture)'의 모습으로 꾸며진다. 

첫날 개막식에는 태국 고대 문화를 현대적으로 재 해석한 깐쇼(Kaan Show)를 시작으로 태국 디자이너들의 트렌디한 작품들과 태국에서 최근 뜨고 있는 아티스트인 알렉스 페이스(Alex Face), 엠 팍품(Em Parkpoom), 코차왓 부라나핀요(Kotchawat Buranapinyo) 등은 야외 전시장에서 그래피티 작품을 선보일 예정이다. 

먹거리 볼거리 다양한 이번 타이페스티벌은 EDM 공연에서 디제이 마치나(DJ Machina)가 일렉트로닉댄스뮤직(EDM) 공연을 통해 태국의 비트를 선보이며 태국 신인 걸그룹 프래와 찌찌(Praewa Gigi)의 화려한 무대가 펼쳐지며 태국하면 빼놓을 수 없는 태국음식도 소개되는데. 이번행사에서 태국상무부는 현지 레스토랑 9곳을 특별 초청했으며 태국 세이프들이 선보이는 특별하고 다양한 전통 태국음식들을 맛 볼수 있는 좋은 기회가 될것이다. 

참고로 #조니타이 #조니정은 2017년 청계천광장, 2018년 서울 코엑스몰, 그리고 올해로 3회째 참가중이며 이번에도 어김없이 현장에서 발 빠르게 움직일 예정입니다. 

순간 포착 놓치지마세요.! ^^ 

그리고 이번 타이페스티벌 ▲위에 SO THAI FESTIVAL 로고 문양 디자인에 대해서 설명을 들었습니다. 문양을 자세히 보시면 한국과 태국의 다양한 전통문화를 찾아 보실 수 있을 것입니다. 

*문양에서 보이시는 한국과 태국의 전통문화 무엇이 보이시나요? 아래 좋아요 버튼 누루시고 댓글로 답변 달아주신분 추첨해서 사은품 드리겠습니다. 

꼮 기억하세요! 문양 ㅋㅋ 

<조니정> 서울라이프 2019 

청계천광장에서 만나요!! 

감사합니다.

컵쿤캅 

<태국 여행 ⓝ 방송 코디네이터 (c) 조니타이 | 🐾 저작권자 JONYTHAIⓒ SINCE 2001>▼ 아래 [좋아요/공감] 버튼 쿡~ 눌러 주시면 큰 도움이 됩니다. 감사합니다


댓글을 달아 주세요

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2018.10.17 15:08

[#조니타이] - 오늘은 제가 태국생활에서 평소 쌀국수 만큼이나 평소 즐겨먹는 한국인의 입맛에 잘 어울리는 향긋한 바질이 들어간 태국의 대표적인 가정식 덮밥 요리 "카오팟 까 프라오" 그중에서도 닭고기가 들어간 "카오팟 까프라오 까이” ข้าว ผัด กะเพราไก่ 를 소개합니다.

(서울 스파이스마켓 레스토랑 한강로 지점에서 찍은 사진) 

조니 아저씨가 좋아하고 즐겨먹는 태국 음식의 99.9% 한국인도 좋아한다는 사실 ^^

그럼 가장 대중적이며 대표적인 덥밥요리중에 하나로 손꼽히는 “카오팟 까프라오 까이”를 소개합니다.

카오팟 까프라오는 다진 닭고기나 돼지고기 또는 쇠고기, 해산물 등 기호에 맞는 고기를 태국 바질과 함께 피시소스로 볶아낸 매콤한 덥밥요리입니다. 그중에서도 가장 대중적인 닭고기가 인기입니다.   

(태국 방콕 망고뜨리 레스토랑에서 찍은 사진) 


그래서 식당에서 주문시에는


"카오/ข้าว(밥) 팟까프라오/ผัด กะเพรา(볶음 바질) +
까이/ไก่ (닭), 
무/หมู (돼지), 
느아/เนื้อ (쇠고기), 
탈래/ทะเล (해산물), 
꿍/กุ้ง (새우),
쁘라믁/ปลาหมึก (오징어) 등 그 외, 다양한 육류및 해산물이 있으나 가장대표적인것이 위에서 언급한 5~6 가지 입니다.  

참고로 저는 "까이 (닭)와 "탈래(해산물)를 즐겨먹습니다. 그래서 주문할때 "카오팟 까프라오 까이 (ข้าว ผัด กะเพราไก่) 또는 카오팟 까프라오 탈래 (ข้าวผัดกะเพราทะเล)" 이렇게 이야기하고 추가로 "카이 다우" 계란 프라이를 주문합니다. 

그럼 위에 사진 처럼 계란프라이드를 밥위에  올려주거나 옆에 함께 줍니다.  

다음번에는 제가 태국인들의 일상에서 가장많이 즐겨먹고 찾는 간편하게 도시락처럼 먹을수 있는 태국식 다양한 덮밥 요리의 향연 "랏카오 (ราดข้าว)"에 대해서 알려드리겠습니다. 

랏카오는 차려진 음식 요리를 밥을 얹혀서 먹는건데요... 태국어로 '랏'은 쏟다, 따르다, 뿌리다, 끼얹다. 정도로 이해하시면 되구요. 카오는 아시다시피 '밥' 입니다.  감사합니다. 

(Thai PBS 방송 촬영 영상 캡쳐/ 위 사진은 태국이 아닌 일본이다.)


일본에서 이 랏카오를 가지고 식당을 여신분이 계신데 

대박 행진 중입니다.  http://jonyjung.tistory.com/598981โจนี่ไทยผู้ประสานงาน คณะถ่ายทำรายการทีวี <태국여행 ⓝ 방송 미디어 코디네이터 (c) 조니타이 |  저작권자 #JONYTHAIⓒ SINCE 2001>

▼ 아래 [좋아요/공감] 버튼 쿡~ 눌러 주시면 큰 도움이 됩니다. 감사합니다.

댓글을 달아 주세요

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2018.09.17 16:21

태국여행 와서 입맛도 없고 부드러운 음식 생각나실때. 위에서 부담없이 편안하게 즐길수 있는 음식, 아침식사로 가볍게 먹을수 있는 건강에도 좋은 죽" 죽은 태국어로 "쪽" 이라고 합니다. "쪽" 을 추천합니다. 발음이 비슷하죠? 아마 대륙 중국의 영향을 받은듯 합니다.


한자: 粥(죽 죽)
중국어: 粥 (zhōu, 저우)

태국어:โจ๊ก(쪽)

일본어: 粥 (かゆ, 카유) / 雑炊 (ぞうすい, 조스이)
영어: porridge/gruel/congee
러시아어: Каша(카샤) ...

하여튼, 쪽쪽쪽... 무슨 키스하는 것도 아니고..ㅋㅋㅋ


태국은 그냥 쌀로 만든 죽보다는 갈은 돼지고기 완자에 간, 내장, 허파, 곱창, 버섯, 파 채, 썬 생강등을 함께 겯들여 먹습니다. 토핑은 추가로 주문할때 말씀하시면 됩니다. 기본적으로 죽에 계란을 풀어서 먹습니다. "쪽 싸이카이" 라고 말씀하시면 됩니다. 넣고 싶지 않으시면 "마이싸이" 라고 해주시고요.

예전에 공항에 근무하면서 저는 죽을 먹을때 항상 반찬으로 삶은 브로콜리에 굴소소를 얻은 "카나랏 남만 호이(คะน้าราดนำ้มันหอย)"를 함께 즐겨먹었습니다.
(​위에 첫번째 사진은 쪽무 댕 카이(โจ๊กหมูเด้งไข่) 돼지고기 완자 계란 죽이며 두번째 사진은 카나랏 남만 호이 (คะน้าราดนำ้มันหอย) 굴소스 브로콜리 입니다)

카나랏 남만 호이는 태국오시면 해산물 "씨푸드 레스토랑에 태국을 많이 다녀오신분들이거나 태국음식을 좋아하시는분들이라면 다 아시는 팟팍풍파이뎅, 모닝글로리 한국어로 공심채 볶음이죠. 공심채 볶음과 나란히 형제 자매같은 사이드 디시입니다.

이 둘은 항상 같이 붙어 다니는 경우가 많죠. ㅋㅋ 그런데 둘다 대륙의 영향을 받은 음식인지라...

특히나 태국에서는 이른 아침에 죽을 판매하는 식당이나 길거리 노점들이 많습니다. 동네 골목 (ซอย/쏘이) 이곳 저곳을 다녀보면 쉽게 찾아 볼수 있을 것입니다.

왠만한 호텔조식에서도 죽은 기본 아침메뉴로 나오니 걱정하실 필요는 없는데 만약 조식이 포함되어 있지 않거나 죽을 죽도록 먹고싶다면 아침일찍 호텔근처에 마을이나 시장골목길에 "쪽" (죽)을 파는 식당을 찾아보세요.

호텔근처 오토바이택시 (랍장) 기사들은 주변을 다 꽤 뚤고 있슴,

참고로 새우 및 다양한 해산물을 기호에 맞게 넣어 즐길수 있습니다.


저는 태국음식의 기본 소스로 불리우는 "남플릭 남쁘라 (น้ำพริก น้ำปลา) 생선 고추 액젓을 살짝 겯들여 먹습니다. / 감사합니다.

제글이 도움이 되셨다면 아래 " 쪽쪽쪽" 공감, 좋아요 버튼 키스 하듯 눌러주시구요!!! ㅋㅋ

<태국여행 ⓝ 방송 미디어 코디네이터 (c) 조니타이 |  저작권자 #JONYTHAIⓒ SINCE 2001>

▼ 아래 [좋아요/공감] 버튼 쿡~ 눌러 주시면 큰 도움이 됩니다. 감사합니다.


댓글을 달아 주세요

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2018.09.10 00:26

여기는 어디인가? 태국의 명물 툭툭을 타고 도심을 누비는 이사람의 정체는? 

(제일 하단 THAI PBS 영상을 참고하세요.) 


카오랏깽 (ข้าวราดแกง) 길거리 뷔페.. 

태국에서는 호텔 조식 버려유! 아침은 길거리 뷔페, 카오랏깽

아래 영상을 보시면 정답이 나옴. ㅋㅋㅋ


คนญี่ปุ่นที่หลงรักอาหารไทย ตระเวนชมและชิมร้านข้าวแกงไทยจนตัดสินใจเปิดร้านอาหารไทยที่ญี่ปุ่น ด้วยความคิดว่าตั้งใจทำทุกอย่างให้เหมือนร้านข้าวแกงแบบบ้าน ๆ ที่เมืองไทย เพราะอยากให้คนญี่ปุ่นได้สัมผัสบรรยากาศแบบไทยที่ง่าย ๆ สบาย ๆ เหมือนที่คนไทยเป็น และดูเหมือนว่ากลยุทธ์นี้จะได้ผลลูกค้าแน่นร้านทุกวัน และเปิดขายเฉพาะอาหารกลางวัน แต่ต้องมาเริ่มทำอาหารตั้งแต่ 06.00 น. ขายเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมวัตถุดิบไว้สำหรับวันรุ่งขึ้น จนถึง 19.00 น. เพราะทำกันแค่ 2 คนกับภรรยา

อุปกรณ์ทุกอย่างในร้านทั้ง จานชามแก้วน้ำ หม้อแกง โต๊ะเก้าอี้ รถเข็นขายอาหาร เหมือนร้านข้าวแกงในไทย แม้แต่ป้ายหน้าร้านยังเป็นภาษาไทยเรียกว่าจำลองร้านข้าวแกงในเมืองไทย หากคนไทยมาเห็น คงหายคิดถึงบ้านแน่ ๆ และที่สำคัญรสชาติอาหารไทยแท้ แบบที่ต้องตามไปพิสูจน์กันเลยทีเดียว ติดตามได้ในดูให้รู้ ตอน ร้านข้าวแกงไทย สัญชาติญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส และติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่ http://www.facebook.com/Dohiru

댓글을 달아 주세요

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2018.04.29 22:57
한국과 태국의 60년간의 우정 (60 Years of Republic of Korea-Kingdom of Thailand Friendship)” 최고의 이벤트와 축제의 한마당

올해 2018 타이페스티벌은 지난 청계광장에서 개최되던 단독행사가 아닌 다양한 주제와 함께 대한민국 '서울에서 별을 만나다' C페스티벌과 함께 코엑스에서 개최된다.[#조니타이] - 올해 타이페스티벌은 'Thai Festival 2018' 은 대한민국 최대 규모의 도심 속 문화축제인 'C-페스티벌 2018'(C-Festival 2018, 씨페스티벌과 공동으로 개최된다.


가족의 달, 5월 황금연휴가 시작되는 5월 2일부터 6일까지 강남 삼성 무역센터 일원에서 개최된다. (자료참고)

씨페스티벌 2018은 '서울 하늘에서 별을 만난다'는 슬로건으로 초대형 공연, 가족, 문화 예술, 음악, 맛, 소통, 이야기 등 7가지의 테마를 선보일 예정이다. 올해는 특히, 한‧태 수교 60주년 기념, '타이페스티벌'고대 태국”을 테마로 개최되된다.

한‧태 수교 60주년 기념” 행사와 함께 주한태국대사관 및 태국관광청 등 태국정부기관과 함께 태국의 다양한 문화를 선보인다. 행사장을 찾은 관람객들에게는 태국 현지에서만 맛볼 수 있는 정통 태국 음식 및 과일, 태국전통춤과 무에타이 등을 경험해 볼 수 있다.

이외에도 태국 왕복 항공권 당첨의 행운도 누릴 수 있다.▶이벤트 바로가기

올해 새롭게 부임한 씽텅 랍피쎗판 태국 대사는 인사말을 통해 “1958년 10월 1일 공식 외교관계 수립 이후 동반자 관계로 격상하며 올해 수교 60주년을 맞이했다.”라며, “코엑스에서 개최되는 이번 행사를 통해 양국이 더욱 더 긴밀한 우호 관계 증진을 기원하고 많은 분들이 타이페스티벌에 참석해 태국 문화를 접하고 한‧태 외교 수립 60주년을 함께 축하해주셨으면 합니다.”라는 메시지를 전했다.

또한, 이번 ‘C-페스티벌 2018(C-Festival 2018)에서는 태국, 아랍, 일본 등 총 15개국이 함께 하는 세계 문화 축제가 함께 공동으로 개최된다. 더욱 풍성하고 볼거리, 즐길거리가 많다.

C-페스티벌 2018은 외교부(장관 강경화), 주한태국대사관(대사 씽텅 랍피쎗판), 강남구(부구청장 주윤중), 한국무역협회(회장 김영주)와 코엑스 MICE클러스터 위원회(운영위원장 손태규)가 주최하고 코엑스(사장 이동원)가 주관하는 대한민국 최대 민·관 협업 마이스 행사로써,

금년 4회째를 맞이하고 있으며, 공연, 전시, 체험으로 구성된 종합 콘텐츠 플랫폼 페스티벌로 매년 100만명 이상이 참관하는 국내 최대 규모의 도심문화축제로 5월 2일부터 6일까지 코엑스 무역센터일대에서 펼쳐진다.


개회식은 코엑스몰 VIP룸에서 진행되며' 페스티벌 개최당일 (5월 2일) 오후 3시 30분 부터 타이페스티벌 전체 개회식을 진행한다.또한, 코엑스광장, K-POP광장(푸드부스), 동문로비(취식공간)에서 먹거리 페스티벌로 열린다.


코엑스와 페이스북 인기 푸드 커뮤니티인 '오늘뭐먹지?'가 공동으로 주최하고 엄선한 서울의 숨은 맛 집 32곳이 모인 ‘잇더서울'은 국내외의 놓칠 수 없는 다양한 미식의 세계로 안내할 예정이다. 태국음식점 #방콕테라스가 타이페스티벌 행사에 참여한다.
태국 여행의 모든것 #조니타이 

▼ 아래 [공감/좋아요] 버튼 쿡 눌러 주시면 좋은 글을 쓰라는 격려로 알고 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다.

<투어 ⓝ 방송 코디네이터 (c) 조니타이 | 저작권자 JONYTHAI ⓒ SINCE 2001>  


댓글을 달아 주세요

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2018.04.08 17:47

태국 길거리음식 먹방투어.!!! 시원한 바람이 살랑살랑 부는 저녁시간에 길거리 상인들이 파는 로컬 음식,풀코스 태국 요리를 맛볼 수 있는 로컬 시장 여행.! 태국의 어느도시 어느 지역의 마을에서 흔하게 찾아볼수 정겨움이 넘치는 시장 “태국어: 딸랏(ตลาด) 그중에서도 일정시간에만 장을 여는 “딸랏~낫 (ตลาดนัด)으로 떠나보자.!

#조니타이 #태국여행 ...

✈️ <태국 투어 ⓝ #방송코디네이터 (c) 조니타이 | 🐾 저작권자 #JONYTHAI ⓒ SINCE 2001>

▼ 아래 [좋아요/공감] 👍버튼 쿡~ 눌러 주시면 큰 도움이 됩니다. 감사합니다.

댓글을 달아 주세요

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2018.03.27 00:11

감칠맛 나는 고소한 건강식 태국요리 " 팍풍파이뎅..... 

늦은밤 젭이 만든 “팍풍파이뎅 (ผัดผักบุ้งไฟแดง) 일명, 모닝글로리 공심채볶음이 완전 ~ 이밤에 끝을 잡고~ 나의 입술이 너의 하얀 어깨를 감싸 안으며 그렇게우린 이 밤의 끝을 잡고 ... ♪♫•.•°*°•.¸¸.

찰진 한국밥 말고 훌훌 태국 밥이 생각나는 밤이 군요. ㅋㅋㅋ

친절한 마스터세프 @Jeffsocute / Photo by jonyjung 

댓글을 달아 주세요