posted by JONYTHAI JONY JUNG 2018.09.10 00:26

여기는 어디인가? 태국의 명물 툭툭을 타고 도심을 누비는 이사람의 정체는? 

(제일 하단 THAI PBS 영상을 참고하세요.) 


카오랏깽 (ข้าวราดแกง) 길거리 뷔페.. 

태국에서는 호텔 조식 버려유! 아침은 길거리 뷔페, 카오랏깽

아래 영상을 보시면 정답이 나옴. ㅋㅋㅋ


คนญี่ปุ่นที่หลงรักอาหารไทย ตระเวนชมและชิมร้านข้าวแกงไทยจนตัดสินใจเปิดร้านอาหารไทยที่ญี่ปุ่น ด้วยความคิดว่าตั้งใจทำทุกอย่างให้เหมือนร้านข้าวแกงแบบบ้าน ๆ ที่เมืองไทย เพราะอยากให้คนญี่ปุ่นได้สัมผัสบรรยากาศแบบไทยที่ง่าย ๆ สบาย ๆ เหมือนที่คนไทยเป็น และดูเหมือนว่ากลยุทธ์นี้จะได้ผลลูกค้าแน่นร้านทุกวัน และเปิดขายเฉพาะอาหารกลางวัน แต่ต้องมาเริ่มทำอาหารตั้งแต่ 06.00 น. ขายเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมวัตถุดิบไว้สำหรับวันรุ่งขึ้น จนถึง 19.00 น. เพราะทำกันแค่ 2 คนกับภรรยา

อุปกรณ์ทุกอย่างในร้านทั้ง จานชามแก้วน้ำ หม้อแกง โต๊ะเก้าอี้ รถเข็นขายอาหาร เหมือนร้านข้าวแกงในไทย แม้แต่ป้ายหน้าร้านยังเป็นภาษาไทยเรียกว่าจำลองร้านข้าวแกงในเมืองไทย หากคนไทยมาเห็น คงหายคิดถึงบ้านแน่ ๆ และที่สำคัญรสชาติอาหารไทยแท้ แบบที่ต้องตามไปพิสูจน์กันเลยทีเดียว ติดตามได้ในดูให้รู้ ตอน ร้านข้าวแกงไทย สัญชาติญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส และติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่ http://www.facebook.com/Dohiru

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2017.05.29 20:31

ภาษาไทยประโยคนี้ความว่ากระไร.?

[#조니타이] 외국인 관광객이 많이 찾는 롯데마트 서울역 계산대에 옥에 티다. 다름 아닌 태국어 번역오류다. 그리고 중국인 친구의 답변 또한 중국어가 이상하다고 한다."내국인 전용 계산대" 이곳은 내국인 전용 계산대입니다. "를 설명하는 안내표시에 태국어가 알 수 없는 형태로 모음과 자음이 뒤죽박죽이다. 표시는 "ไม่มีการคืนเงินภาษี" 마이미~ 깐 큰 응안 파씨" 를 사용하려고 한 듯 보인다,

세금환급 불가능이라는 말이다. 영문 "Unable to Tax- Refunds" 세금 환급을 할 수 없다는 말인데 자음과 모음의 뒤죽박죽, 워드 프로그램상의 오류가 있을 수도 있지만 이를 그대로 사용해서 읽지도 못하는 언어로 많은 관광객이 찾는 곳에 부착해놓다니... ㅠㅠ

그것도 대기업 마트에서, 이것을 본 태국인과 준국인 관광객은 얼마나 황당해 했을까?더군다나 중국어까지 그렇다고 하니, 씁쓸하다. #태국어 바로잡기 조니타이#롯데마트 #LotteMart #번역오류 #태국어번역 #태국어통역 #중국어오류 #태국어오류 #대형마트 #외국어 #태국에살기 #방송코디네이터 #조니타이

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2016.11.14 16:41

재미있고 유용한 싸이트가 있어서 소개합니다. "GPS 피고 맥스 (GPS PICO MAX) 는 현재 무료 베타 버전이 배포되었습니다. 아래 링크 주소에서 확인하십시오. 감사합니다. 

GPS ติดตามโทรศัพท์มือถือ

Global Phone Tracking presents 

글로벌 휴대폰 위치 추적 장치

>English   >한국어

*The only free phone tracker system available online. This is Free Beta Version.


Haven't you thought about how convenient it would be to track your loved ones like your spouse, friends or kids and know exactly where they are right now?


It is possible through GSM 
cell phone tracking via the GPS satellite network.

English: http://gps.picomax.net/en/

 

*휴대폰 번호만으로 온라인 상의 위치 추적이 가능합니다. 현재 버전은 무료 베타 버전입니다.


좋아하는 친구나 애인, 아이들의 현재 위치를 정확하고 간편하게 찾는 방법이 없을까요?


GSM
기반의 휴대폰 번호 위치추적 시스템으로 가능합니다인공위성 네트워크와 GSM 네트워크를 통해 현재 위치를 빠르고 정확하게 보여줍니다.

한국어http://gps.picomax.net/xe/index.php?mid=tracking_kr


위 화면에서 처럼 휴대폰 번호 사용자 국가를 선택, 전화번호를 입력하신후 클릭하시면 아래 GPS 스크린샷 화면에 결과를 반영합니다. 


PS: Do not look doubtful about spoil our precious love and good relationship...,

우리의 좋은 관계를 의심하지 맙시다. 


[휴대용 위치 추적기] 방수 미니 gps/gsm/gprs 장치 추적 gps 추적기 로케이터 sos 알람 자동차, 미아방지, 아이 노인 장애인 애완 동물 야외 스포츠, 휴대용 물품 분실방지, 


상품 보기  아래 "좋아요/ 공감" 버튼 눌러주시는거 잊지마세요. 감사합니다. 


posted by JONYTHAI JONY JUNG 2016.06.19 20:56

หากไม่เปลี่ยนอาหารที่เรากิน ก็ลองเปลี่ยนมาดูว่าอาหารที่เรากิน น้ำมันมันย่องแค่ไหน?


태국 음식은 세계적으로 유명하다 하지만 기름진 음식이 많아 비만이 사회 문제가 되고 있다. 그래서 태국 당국은 비만 해결책의 하나로 비만을 줄여 주는 다이어트 접시를 개발했다.

[#조니타이] 최근 태국에서 음식의 기름을 빼 다이어트 효과가 있는 접시가 개발돼 이목을 끌고 있다, 태국 보건당국이 개발한 '앱소드 플레이트(#AbsorbPlate)'라는 이름의 접시는 보통 접시와 달리 약 500개 작은 홈들이 파여져 있다. 개발된 이 접시의 비밀은 음식의 기름이 홈으로 떨어지면, 칼로리를 덜 섭취하게 된다는 원리다.

스폰지 처럼 생긴 이 접시는 실제로 접시 하나당 약 7㎖의 기름이 빠져 약 30㎈의 열량 섭취를 줄이는 효과가 있을 것으로 기대되고 있다. 또한, 물로 헹궈주면 되기 때문에 설거지도 간단하다. ▼아래 '공감|좋아요, 버튼을 눌러 주시면 좀 더 좋은 글을 쓰라는 격려로 알고 더 노력하겠습니다. 

감사합니다.

<투어 ⓝ 방송 전문 코디네이터 (c) 조니타이 | 저작권자 JONYTHAI ⓒ SINCE 2001>  

#태국정보 #방송코디네이터 #투어코디네이터 #태국코디네이터 #특종태국 #태국여행지 #태국관광 #여행안내 #여행상담 #방콕여행 #태국방송 #태국생활 #방송아이템제공 #방송협찬posted by JONYTHAI JONY JUNG 2015.09.02 22:05

[조니타이] - 최근 동남아시아 SNS에서 화제가 되고 있는 


사진 몇 장이 있다. She's very creative.Sukan star TV 페이스북 계정으로 올라온 "Kreatifnaya dia:P 이라는 글과 제목에 사진이다. 


처음 사진을 본 순간 나 역시 트랜스잰더들의 천국 태국에 한 농촌 마을에서 촬영 하거나 태국인으로 오해했다.사진이 너무나 독창적이고 다소 웃음이 나올 법도 하지만 사진 한장 한장을 유심히 보는 순간 


그녀의 아티스트적인 기발한 상상력에 빠져 출처를 찾던 중 그녀가 캄보디아 트랜스잰더인것을 확인했다.수많은 댓글에서도 그녀의 창의력에 찬사를 보내거나 많은 캄보디아인은 그녀가 캄보디아인이라서 


자랑스럽다고 댓글을 달았다.그녀가 우스꽝 스럽거나 싫으면 여기를 떠나라, 난 그녀가 자랑스럽다 라는 댓글도 눈에 들어 왔다. 

그녀는 주변에 모든 사물들을 자신의 헤어 악세서리로 사용했다. 


동남아시아 가정집 여기저기서 쉽게 접할 수 있는 바나나, 파인애플과 또는 구아바 같은 소재를 가지고 


자신의 헤어쇼를 연출 한 것이다. 그녀의 도전은 열대과일을 넘어...
앵무새와 ​새둥지를 비롯하여 


형형 색깔에 피망꼬추.... 


그리고 바닷가에 삶은 개까지.. 


그녀의 도전은 멈추지 않았다. 

그리고 과일에 재왕 두리안까지... 


급기야 양은 냅비와 주방기기를 가지고 연출까지 시도를 한다. 
그러다 계란 후라이드가 헤어쇼가 탄생했다.아직도 그녀의 도전은 멈추지 않는다.​그녀의 도전에 힘을 싫어주세요. ㅋㅋ 

출처: ▷ https://www.facebook.com/SukanStarTV/posts/974229915977360아래 '공감 / 좋아요, 버튼을 눌러 주시면 좀 더 좋은 글을 쓰라는 격려로 알고 더 열심히 노력 하겠습니다. 


감사합니다.<저작권자(c) 조니타이, 무단 전재-재배포 금지> JoNy ⓝ ThAi 2015


posted by JONYTHAI JONY JUNG 2015.03.20 01:12

안 그래도 다이킨 (DAIKIN ) 에어컨의 반복적인 물 떨어짐 떄문에 신경이 곧이 높아 있는 상태였다.


에어컨 이야기는 나중에...혈압올라.... ㅠㅠ Today my extra USB charger was bomb explosion...

(사진에 빨간 사각형 표시를 보면 폭발 당시에 상황을 알수 잇을것이다. 그리고 생산이 어디에서 되었는지 알 수 있을 것이다.) 


작은 폭발 이였지만.. 자칫하면 큰 사고로도 이어질수 있었던 상황이다.

다행이도 폭발이 되면서 집에 전압기 차단기가 차단된 상태였다.


그리고 이 사고는 에어컨의 물떨어짐과  전혀 무관하다.


앞으로 중국산 저가 상품은 구매하지 않을 것 이다. 

오늘 10년을 감수했다.

그리고 앞으로 다이킨 상품은 절대 구매하지 않을것이다.


벌써 에어컨 때문에 수 십 회는 넘게 에어컨 수리공을 불러서 고친상태인데.. 

또 한달만에 이렇게 또 물이 떨어진다. 역시 우리에 것 이 좋은 것인가?  난 이 깊은밤 깊은 고민에 빠진다.  

그리고 에어컨 설치, 유지 관리비용이 제각각 그리고 꼼수가 많다는 동영상을 접한다. 


여긴 1년 내내 더운데 어떻게 하나? 그리고 벌써 5년동안 이렇게 수 년쨰 이러고 있는데 점점 힘들어 진다.


아마 여기가 더 심한 듯..!! ㅠㅠ


에이컨 설치관련 동영상 보기


▶  https://www.youtube.com/watch?v=37vBTPNGGcM

 posted by JONYTHAI JONY JUNG 2015.02.17 18:58

조니정의 777 사진전...

총 7일동안 7곳에서 각기 다른 방콕의 모습을 담아 봤습니다.

떠나실때 아래 좋아요 버튼 쿡 눌러주시는거 잊지마세요. ^^ 커쿤캅!

posted by JONYTHAI JONY JUNG 2015.02.17 16:271. 이 현대적인 펜트하우스(540m²)는 방콕의 부유촌에 소재한 중층 콘도의 꼭대기층에 자리잡고 있다.소유주인 프레데릭 하셀키에르는 2011년 11월 미완공된 이곳을 매입해 인테리어를 디자인하고 꾸몄다. "처음 매입했을 때 이 펜트하우는 기본적으로 콘크리트 박스였다"면서 그는 "텅 빈 캔버스였다. 그래서 이 아파트에 내가 꿈꾸던 모든 것을 투영시키고 싶었다"고 말했다.2. 이 펜트하우스의 인테리어는 모두 화이트 컬러로 꾸며졌다. 하셀키에르는 "나는 덴마크 출신이라서 상당히 미니멀리스틱하다"고 말했다. 개방형 설계는 하셀키에르의 출신 배경에서 영감을 얻었다. "스칸디나비아에서는 보통 주방, 거실, 식당을 하나의 거대한 개방형 방으로 설계하기를 좋아한다"고 그는 덧붙였다.3. 이 주택의 바닥재는 덴마크에서 공수한 오크 목재로 만들어졌다. 하셀키에르는 "나에게는 바닥재가 집에서 가장 중요한 건축 요소 중 하나다. 우리 집을 방문하는 이들 모두가 바닥재가 멋지다고 말한다"고 설명했다.4. 하셀키에르는 이 아파트의 평수가 넓음에도 불구하고 방을 두 개만 만들기로 했다. 그는 "나는 나 자신의 라이프스타일에 걸맞는 완벽한 공간을 만들고 싶었다"고 설명했다. 옥상에는 30피트 길이의 수영장이 갖춰져 있고 방콕의 마천루 전경을 감상할 수 있다.5. 2층에는 당구대, 바, 프로젝터, 영화 스크린 등 여흥 공간이 갖춰져 있다.6. 하셀키에르는 집에서 종종 파티를 연다면서, 12월 31일에는 150명이 넘는 손님들을 초대했었다고 말했다.7. 하셀키에르는 이 펜트하우스가 싱글, 젊은 커플, 태국에 거주하는 외국인에게 어필할 것이라고 생각한다. 야마하 그랜드 피아노(사진)를 포함한 가구도 가격 협상이 가능하다.8. 하셀키에르는 최근 유럽으로 다시 이사했기 때문에 집을 매물로 내놓았다. 이 펜트하우스는 지난해 2월 1억8,800만 바트(한화 약 63억 원)에 매물로 나왔다가 8월에 몸값을 1억2,000만 바트(한화 약 40억 원)로 낮췄다.

하셀카에르는 관심있는 매수인들이 있었지만, 지난 5월 쿠데타가 발생한 뒤에 주춤했다고 말했다. "그 후 부동산 중개인이 내가 수용할 수 있는 최저가가 얼마인지를 물었고, 나는 1억2,000만 바트로 정했다. 그 이상은 안 된다"고 그는 덧붙였다.

*Source From: 월스트리트저널 한국판