본문 바로가기

조니::끄적끄적/방송보기30

[K Drama]-School 2013 โรงเรียนหัวใจใส [พากย์ไทย] (16 ตอนจ เรื่องย่อ จอง อินแจ เป็นครูสัญญาจ้างสอนอยู่ที่”โรงเรียนมัธยมซึงรี” โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางวิชาการอยู่ในลำดับท้ายๆ ของเขต หลังจากครูประจำชั้นม.ปลาย ปี 2 ห้อง 2 ลาออกไป เธอก็ถูกย้ายมาประจำชั้นแทนอย่างจำใจ ในขณะที่คัง เซชัน เป็นติวเตอร์โรงเรียนกวดวิชาชื่อดัง ถูกอิม จองซู ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมซึงรีดึงตัวมาสอน เพราะหวังให้บรรดาผู้ปกครองหันมาสนใจโรงเรียนแห่งนี้ ครูจองต้องเผชิญกับเรื่องปวดหัวไม่เว้นแ.. 2020. 5. 1.
울산, 의료관광시대를 연다, 태국편 촬영 함께 했습니다. - 태국 의료관광 '메디컬 투어리즘 촬영' 관련 영상 및 보도 자료 ▼ 조니타이에서는 지난달 울산방송 창사 22주년 특별기획 '의료관광' 방송 촬영 코디네이터업무를 진행했습니다. 태국관광청의 도움을 받아 진행한 이번 촬영은 태국 정부 관광청산하 타일랜드 엘리트사를 비롯한 태국관광청 본청촬영과 본청의 상품개발국장님 인터뷰와 함께 파야타이 병원 영상 제공및 태국 최고의 웰니스 스파로 손꼽히며 태국에서도 가장 유명하고 주력있는 아시아 스파어워드 수상을 비롯한 세계 스파 어워드를 연속 수상한 디바나 스파 리조트 그룹에 디아이아이 (건강관리 센터) 클리닉과 스파에서 진행되었으며 엡솔루트 헬스케어센터에서는 외국 의료관광객 유치전략과 함께 다양한 스토리를 영상에 담았습니다. 촬영중 추가 사진과 영상은 곧 포스팅할 예.. 2019. 12. 11.
듀자매의 태국 여행 - WOMEN'S JOURNEY 2018 태국의 글로벌 여심 공략 프로젝트인 'Women’s Journey Thailand'에 한국의 싱어송라이터 자매 그룹 '듀자매'가 초청을 받았습니다. 최근 첫 앨범 여행의 시작을 발매한 듀자매의 매력은 12개 국가의 대표가 참가한 행사에서도 단연 돋보였는데요. 트래비가 듀자매와 동행했습니다. 2018. 9. 20.
동남아시아 한류의 중심 태국방송 서울 인사이드, 빌보드 챠트 KPOP Source: Nuk Skywalker / PSY , Orange Caramel ,BTS และ Girls' Generation ติดอันดับ MV ยอดเยี่ยมของ Billboard 빌보드 앨범 100챠트에 케이팝 가수, PSY 싸이, 오렌지 캬라멜 애프터 스쿨, BTS 방탄소년단, 소녀시대 등 케이팝 가수가들이 대거 등장했다는 소식을 전한다. 1위는 LADY GAGA 레이디가가 2018. 7. 31.
위대한 쇼맨 도도한 영화, 영화가 좋다 소개 위대한 쇼맨. 도도한 영화, 영화가 좋다를 소개합니다. 2017년 연말에 개봉했지만 나를 2018년 한해를 더많은 감동과 소수자들의 입장에서 대변해줄수 있는 최고의 뮤직컬 영화, 그래서 포스팅합니다. 이미 오스카시상식에서 대박을 터트렸지만 더블 대박을 터트릴 조짐...ㅋㅋ 위대한 쇼맨 꼭 보시고 가시죠! [출처] 영화가 좋다(180203), 도도한영화, 위대한 쇼맨 (화면캡쳐.도도한 영화 위대한 쇼맨) 2018. 3. 16.
한국서 성형수술로 새 인생 찾은 태국 청년…엄마도 "내 아들 맞나? 사랑이란? ♡렛미인~ “정말 내 아들 맞니?”심한 턱관절 장애와 거친 피부 상태로 인해 놀림을 받고 늘 외톨이였던 태국의 한 청년이 한국에서 성형수술을 받고 말 그대로 엄마도 알아볼 수 없을 정도로 변신했다고, 태국 매체 코코넛방콕이 22일 보도했다. 나파지트 모린이란 이름의 이 22세 남성은 턱관절장애로 평소 음식을 제대로 씹지 못했고, 그의 피부 상태도 보기 흉할 정도로 건강하지 못했다고 한다. 또 공장 직원들로부터 놀림을 받는 것이 싫어서, 늘 숨어서 혼자 점심을 먹곤 했다. 이런 모린은 태국의 ‘렛미인’ 시즌 3에 수술 대상자로 선정돼 제2의 인생을 살게 됐다. 렛미인은 외모에 심각한 결함이 있지만, 형편상 수술을 받을 수 없는 사람을 선발해 수천만 원 상당의 성형수술을 무료로 제공하는 TV 프로.. 2017. 11. 24.