본문 바로가기

여행정보::TRAVEL/공항소식72

롯데, 7월 방콕 면세점 오픈, ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี"มั่นใจบิ๊กตู่หนุน พร้อมเปิดตัวเต็มรูปแบบก.ค.นี้ ​ ล็อตเต้ดิวตี้ฟรี"มั่นใจบิ๊กตู่หนุน พร้อมเปิดตัวเต็มรูปแบบก.ค.นี้ 롯데, 7월 방콕 면세점 오픈…中 '사드보복' 국면 돌파구 기대 '걸림돌' 물품 인도장 문제해결…글로벌업계 1위도약 디딤돌 될듯 (연합뉴스) More ▶ http://m.yna.co.kr/kr/contents/?cid=AKR20170411003900076&mobile ล็อตเต้ ดิวตี้ ฟรี (ไทยแลนด์) มั่นใจรัฐบาลไทยหนุนการลงทุนจากต่างชาติ พร้อมได้อนุมัติเปิดจุดบริการรับ-ส่งสินค้าที่สนามบินให้กลุ่มล็อตเต้ฯ ภายในกรกฎาคมนี้ เผยพร้อมเปิดให้บริการสาขาแรก.. 2017. 4. 23.
방콕 공항, 택시 승강장 '긴 줄' 피하기 노하우!! 빨리 숙소로 고고!! [사진: 수완나품 공항 택시 승강장의 모습, 면세품 구입시 AIS 무료 심카드, 디텍 유심카드 자동판매기] 본격적인 연휴가 시작된 가운데 태국의 관문 방콕 수완나품 공항은 이미 몰려드는 관광객으로 입국심사장, 심 카드 판매점, 심지어는 택시 승강장까지 긴줄을 기다려야 하는 상황이 벌어졌다, 뭐 하루 이틀 이야기는 아니지만, ㅠㅠ 그래서 조금이나마 공항에서 시간을 절약 할 수 있는 조니타이의 노하우를 준비했다, 심카드를 가장 빨리 살 수 있는 방법은 현재 도착장 킹파워 면세점에서 1,000밧 이상의 면세품을 구입하면 7일 무제한 AIS 무료 유심카드를 제공한다, 또는 세관 통과 후 유심카드 DTAC 자동판매기로 구입 하는 방법이 있다, 그리고 택시 승강장에 긴 줄을 피하고 싶다면 승강장 건너편 주차장 맞은.. 2016. 12. 29.
방콕 공항 '창' 마사지 & 스파 철수, 아기자기 '르안 락' 마사지 ​[#조니타이] - 태국 여행의 마지막, 또는 방콕 공항 환승 시 여유롭게 즐길 수 있었던 창 마사지샵, 여행에서 지치고 피로했던 몸을 풀고 시간을 적절하게 보낼 수 있었던 "창 풋 마사지 & 스파 (Chang Foot Massage & Spa), 발 마사지와 헤드엔 숄더 전문업소로 상호를 직역하면 "코끼리 발 마사지"이다 ​ 방콕 실롬을 비롯하여 시내 여러 곳에서 지점을 운영하던 "창 풋 마사지"가 결국 쑤완나품 국제공항 지점 3곳 모두 약 10년 만에 문을 닫고 철수했다. 출국장 4층 면세구역 콩코스 A와 G 그리고 출국 심사 전 3층 식당가 8번 출입구 안쪽에 현재 일본 후지(Fuji)레스토랑 자리가 영업을 종료했다. 사실상 공항에서 모두 철수한 셈이다. ​ 공항의 특성상 일반 시내 마사지샵에 비해.. 2016. 12. 3.
유엔 대북제재, 고려항공 방콕 수완나품 국제 공항에서 포착 [#조니타이] - 북한 고려항공이 유엔 안보리의 대북 제재와 관련해 앞선 지난 4월 태국 방콕 노선이 폐지돼었다는 언론 보도가 있었다. 언론보도 ▶ 북한의 고려항공은 중국 선양을 경유해 주로 태국을 여행하는 중국 단체관광객들을 실어 나르는 방콕 노선을 주 1회 운영했다. 그런데 태국 정부가 각료회의를 통해 대북 결의 2270호를 승인하고, 북한의 여객기가 영향을 받을 수 있다는 점을 언급하면서 고려항공이 먼저 운항 중단 결정을 내리면서 방콕 노선은 현재까지 재개되지 않고 있다고 전했다. 하지만 11월 15일 태국의 관문 방콕 수완나품 국제공항에서 북한 고려항공이 포착되었다. 늦은밤 자정을 지나 12:30분 고려 항공편 JS 253편은 중국 선양을 경유, 방콕 수완나품 국제공항에 도착한 것으로 알려졌다. .. 2016. 11. 16.
쑤완나품 공항 주차장 또 차단, 차량 가지고 오시는 분들 또 참고, ​ 11월 12일부터 14일까지 방콕 쑤완나품 국제공항 (Suvarnabhumi Airport Museum) 개관식 행사로 실내주차장 3번 건물과 야외주차장 4번이 임시로 차단되었습니다. 3, 4번 주차장의 임시차단 여파로 이미 노보텔 호텔 옆 야외 임시 주차공간을 비롯한 1, 2번 주차공간 및 여객 터미널 주변 모든 주차공간이 포화상태가 되었습니다. AOT 공항공사는 모든 주차장 입구에 AOT 직원들을 배치해 버스터미널 맞은편 장기주차 공간(Long Term Parking A, C, D, E)으로 안내를 하고 있으며 이곳에서는 무료 셔틀버스를 이용해 여객 터미널까지 이동해야 하는 불편함이 있으니 참고하시길 바랍니다. 2016. 11. 12.
방콕 수완나품 공항 주차장 포화상태, 임시 야외 주차장 개방 했지만, ​ 수완나품 공항에 차량 가지고 오시는분들 참고하셔야 겠습니다. "방콕 수완나품 국제공항이 최근 해외로 떠나는 태국인 여객 수요가 급증하면서 실내외 주차공간이 포화상태, 실내 주차장 입구는 차단되었다. 이 상황에서 AOT 태국 공항공사는 주차장 맞은편 임시 주차공간 (관제탑과 노보털 호텔 옆)을 개방했다. 하지만 주말 사남루앙 광장에서 열리는 추모식에 참가하기 위한 추모객들이 수완나품 공항에서 출발하는 셔틀버스를 이용하기 위해 함께 몰리면서 일대가 심각한 교통체증은 물론 이미 임시 주차공간까지 포화상태가 되었다. 방콕 수완나품 국제공항에서 #조니타이 2016. 10. 22.