본문 바로가기

조니::끄적끄적956

<서울생활 >노량진시장 킹크랩에 태국식 소스 “남찜씨푸드” 함께 “เอาน้ำจิ้มซีฟู๊ดมากินด้วย...จิ้บๆ อร่อย...🤣รู้สึกเหมือนกับคนเกาหลีคุณป้าคุณลุงหิ้วโคชูจังไปเที่ยวที่เมืองไทยกันเลย....5555 조니타이 3년차 한국생활, 오늘은 태국에서 귀빈이 오실때나 모시고 가는 노량진 시장을 다녀왔습니다 코로나 19로 사회적 거리가 완화된 시점에서 다시 찾은 노량진시장은 다시 활기를 찾은 분위기였습니다. 그런데 마스크를 착용하지 않은 사람들도 종종 보이기도 했습니다. 방문전 오늘은 제프리형이 만든 남찜 씨푸드를 가지고 방문했습니다. 매번 식당에서 제공하는 초고추장에 찍어먹다, 제프리형도 오랫동안 고향에 가지못하고 향기가 그리운지 집에서 직접 만든 남찜 씨푸드 소스를 미리 준비했습니다. 남찜.. 2020. 5. 9.
한국과 중국이 태국에서 전염병 위험국가에서 제외되는 최초의 국가가 될 것이다. 8일 오늘 태국 정부가 한국과 중국을 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 위험 지역에서 해제하는 방안을 논의 했다고 합니다. 소식에 따르면 쁘라윳 짠오차 총리가 전날 주재한 코로나19 (COVID-19) 상황관리센터(CCSA) 회의에서 코로나19 사태가 완화한 국가들을 ‘위험 전염병 지역’ 리스트에서 제외하고 삭제하는 방안이 논의 되었으며 이에 아누띤 찬위라꾼’ 부총리겸 보건부장관 이 제안 장관회의에서 참석자들은 동의했다고 합니다. 아누띤 장관은 회의에서 위험 전염병 지역 해제 조치는 이들 국가와의 관계 정상화에 도움이 될 것이며 다만,해제 조치는 점진적이야 하며, 위험 전염병 지역 지정이 리스트에서 제외 되더라도 해당 국가 국민의 태국 입국이 곧바로 허용되는 것은 아니며 여전히 잠재적인 코로나 19.. 2020. 5. 8.
태국 주류판매 허용, 첫날전 부터 우왕자왕!! 맥주 사재기 태국정부가 코로나 19로 주류판매를 금지를 3일부터 해제 하면서 대형마트에서 풍기현상이 일어나고 있다. 태국 'Bright Today News가 공개한 유튜브 영상에 따르면 시민들이 모 대형 마트로 몰려가 037맥주를 박스채 사재기 하는 영상이 포착되었다. 태국은 코로나 사태로 인해 주류판매를 한 달이이상 금지했다. วันแรกก็แย่งกันเสียแล้ว ปลดล็อกไฟเขียวขายเหล้า เบียร์ รุมยื้อแย่ง 태국에서는 방콕을 비롯한 일부지역은 코로나 사태 이전부터 평상시에도 주류판매 금지시간이 제한적으로 실시하고 있다. 오전 10시부터 오후2시까지 그리고 오후 5시 이후부터 자정까지 구매가 가능하다. 2020. 5. 3.
[K Drama]-School 2013 โรงเรียนหัวใจใส [พากย์ไทย] (16 ตอนจ เรื่องย่อ จอง อินแจ เป็นครูสัญญาจ้างสอนอยู่ที่”โรงเรียนมัธยมซึงรี” โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางวิชาการอยู่ในลำดับท้ายๆ ของเขต หลังจากครูประจำชั้นม.ปลาย ปี 2 ห้อง 2 ลาออกไป เธอก็ถูกย้ายมาประจำชั้นแทนอย่างจำใจ ในขณะที่คัง เซชัน เป็นติวเตอร์โรงเรียนกวดวิชาชื่อดัง ถูกอิม จองซู ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมซึงรีดึงตัวมาสอน เพราะหวังให้บรรดาผู้ปกครองหันมาสนใจโรงเรียนแห่งนี้ ครูจองต้องเผชิญกับเรื่องปวดหัวไม่เว้นแ.. 2020. 5. 1.
코로나 19가 끝나면 해외여행 어디로 당장 가고싶으세요? After COVID-19’ has finished where would you like to go for oversea trip most? 코로나 19가 끝나면 해외여행 어디로 가장 가고싶으세요? 아래는 온라인 여행작가 위시빈에서 지난 2월 부터 "코로나 끝나면 당장 가고픈 해외여행지에서 107명이 투표를 한 결과입니다. 아, 코로라~ 이거 끝나면 난 여길 갈거야! 베트남 13% 필리핀 7% 대만 3%홍콩 1%중국 2%일본 1%태국 7%말레이시아 7%싱가포르 5%중동 2%유럽 16%남미 (브라질, 칠레, 멕시코) 6%북미 (미국, 캐나다) 15% 코로나 끝나면 당장 가고픈 해외여행지 TOP 리스트아, 코로라~ 이거 끝나면 난 여길 갈거야!1boon.kakao.com 신뢰와 믿음으로 20년 넘게 쌓아온 .. 2020. 4. 25.
펭수와 친구들 위기극복 의료진 #덕분에 챌린지, 힘내세요! 홧팅 👍 🐧 🐾 펭수와 친구들 ^^ #덕분에 챌린지 참가!! 👍 의료진 덕분에 코로나 19 위기를 잘 극복하고 있습니다. 당신들이 영웅입니다 존경합니다" 감사합니다. 🙏🙏 🙏 Thank You to the Helpers! Thanks to medical personnel, we are overcoming the COVID-19 crisis ขอบคุณครับ ทีมแพทย์, กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ผู้ช่วยเหลือ!เรากำลังเอาชนะวิกฤต COVID-19 #의료진덕분에 #감사합니다. #존경합니다 #펭수 #라이언 #곰돌이 #팽수야놀자 #코로나 사라지면 🇹🇭 #태국가즈아 #공적마스크 #마스크 #펭수친구 #covidchallenge #giantpengsoo #Covid19 2020. 4. 23.