본문 바로가기

전체 글2223

한국거주 태국인을 위한 실시간 방송 오픈 - ไทยทีวีเปิดในเกาหลีแล้ว 한국 거주 태국인을 위한 실시간 태국 OTT 방송 ‘My Thai TV’ 오픈 ไทยทีวีเปิดในเกาหลีแล้ว.. ชื่อว่า MY Thai TV ครับ, ตอนนี้ ช่อง MOCT LIVE สามารถดูได้แล้ว... บริษัท myhometv.net (SLC NET) บอกว่าจะบริการเพิ่มเติมในอนาคต....ที APP หรือ PC ครับ ถ้าคุณมีทีวี ดีร LIVE OTTv ที่บ้านคุณสามารถรับชมได้ ▶สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม "한국으로 발령받은지 3년반 만에 드디어 찾았다. 한국에 거주 중인 외국인들을 위한 실시간 모국방송 "마이홈 티브이 (MY HOME TV)가 베트남 OTT 방송 ’My Vietnam T.. 2020. 5. 26.
서울 북창동 양대창 맛집에서 곱창의 새로운 맛을 알았다. 한국인 보다 더 한국인 같은 구수한 한국음식 마니아 그리고 곱창 킬러 태국에서 온 제프리형을 졸졸 따라 찾아온 북창동 맛집.! 곱창은 내가 평소 즐겨먹는편이 아닌데 여긴 진짜 맛있다. 평소 입맛 까다롭기로 소문난 나이기에. 가끔 제프리형을 따라가는 거기 곱창집과는 차원이 다르고 맛이 이쁜걸... 처음 색감에 매운 떡볶이 생각이 많이 났다. Yummy!!! @조니타이 서울생활중에서 특색있고 너무 맛있어서 한국을 찾는 태국인에게 소개 하고자 포스팅함. ผมจริงๆแล้วก็ไม่กินบ่อย มาก แต่ พี่เจฟชอบมากๆ วันนี้ ร้า.. 2020. 5. 24.
태국여행 '좋은의견'을 남겨주세요. 코로나 19놈 때문에 지금은 태국에 쉽게 갈수 없지만 하루빨리 코로나놈 때려잡고 자유롭고 편안한 마음으로 여행갈수 있는 날을 기대하며 페이스북/ 인스타 친구들의 소중한 의견을 기다립니다. 소중한 답변이 하루 더 안전하고 빠르게 태국으로 갈 수 있는 지름길을 만들수 있습니다. 1. 태국이 또다시 공항 임시폐쇄 기간을 한 달 더 추가 연장하여 6월 30일까지 발표한 것에 대해서 어떻게 생각하세요? 2. 본인 태국 여행에 피해나 영향이 있습니까? 3. 외국인 관광객 입국 제한이 완화가 되면 여행을 가실 예정입니까? 4. 만약 방문 하신다면 14일 의무자가격리 없이 방역당국에 제시할수 있는 좋은 여행 방법과 아이디어가 있습니까? *친구들의 소중한 의견을 듣고 싶습니다. 소중한 의견을 남겨주신 선착순 5명에게 소.. 2020. 5. 21.
남산골 한옥마을에서 발견한 스트리트 뮤지엄 “예술통’ 골목길... อย่าลืมไปทัวร์โซลที่นี่หลังจากโคโรนา.... ที่ เยสุลทอง Street Museum 🐾 포스팅이 도움이 되셨다면 아래 구독과 좋아요/공감 버튼 쿡 눌러주시면 큰 힘이됩니다. 감사합니다. (컵쿤~크랍) www.jonythai.com JONYTHAI / 조니타이 ▶️ 태국여행 ⓝ 방송 코디네이터 조니타이는 2001년부터 현재까지, 여행 및 방송 촬영 전문 코디네이터 업무를 진행하고 태국 정부에서 인증한 타일랜드 엘리트 한국공식 에이전트 입니다. 방� jonyjung.tistory.com 2020. 5. 19.
태국 열대과일 파라다이스 ‘현대식품관에서 지금 만나보세요. 열대과일의 천국 태국산 과일을 신선한 맛 그대로 맛 볼수 있습니다. 지금 태국에는 갈수없지만 태국 맛은 볼수있다. 태국의 신선한 과일을 좋아하시는 분이라면, 현대백화점 식품관에서 열리는 "THAILAND FRUIT PARADISE"를 놓치지 마세요. 신선한 망고와 망고스틴, 두리안을 맛 볼수 있는 이 행사는 현대백화점 판교점 5월 15일 ~ 21일까지, 현대백화점 신촌점 5월 22일 ~28일까지 진행됩니다. ตอนนี้ผมไม่สามารถไปประเทศไทยได้ แต่ สามารถพบกับผลไม้เมืองร้อนผลไม้สวรรค์จากประเทศไทยที่เกาหลีได้เลย.. PARADISE ประเทศไทยเมืองแห่งผลไม้ (Thailand Fruits Paradise) ห้างสร.. 2020. 5. 18.
태국 공항 폐쇄 6월말 까지 추가 연장 오늘 5월 16일 태국 민간항공국(CAAT)은 주말임에도 불구하고 공지사항을 알렸다. 5월 31일까지 적용되는 태국 비상사태 공항 임시 폐쇄 기간을 한달 더 연장하여 2020년 6월 30일까지 폐쇄한다는 내용이다. 이미 지난 4월 19일 부터 내려진 일시적인 운송항공입국 제한 조치를 한 달 더 연장하여 5월 31일까지 추가 연장하였다. 그리고 이 조치를 또 다시 6월 30일까지 연장한다는 내용이다. 현재 태국은 코로나 19 감염증이 진정국면, 확진자 제로 상태이다. 또한 태국정부는 16일부터 한국과 중국(마카오, 홍콩 포함)을 전염병 위험국가에서 제외했다. ▶️ 지난 포스팅 글보기 그러나 오늘 CAAT 공지내용은 지난 4월과 같다. ▼ The Civil Aviation Authority of Thaila.. 2020. 5. 16.
태국 정부가 한국과 중국을 위험 전염병 지역에서 해제했습니다. 오늘 15일 태국 정부가 한국과 중국(홍콩·마카오 포함)을 '위험 전염병 지역'에서 해제한다고 발표했습니다. 이 조치는 16일부터 발효된다고 합니다. 정부관계자 지인들도 오늘 하루종일 퇴근후 본 청과의 오랜 회의를 진행했습니다. 결과는 마찬가지로 만약 변수가 없다면 시나리오대로 가지만 코로나 상황의 특성상 언제나 변수가 작용하기때문에 사태를 좀더 지켜봐야 할듯합니다. 또한, 현재 내려진 태국내 비상사태 완화 조치는 17일부터 이며 외국인 입국금지 제한은 이번달 31일까지 입니다. 31일 입국금지 조치가 완화 되더라도 관광객이 바로 태국에 입국할 수 있다는것은 아닙니다. ไทย ▶️ ประกาศ สธ. ยกเลิก "เกาหลี-จีน-มาเก๊า-ฮ่องกง" เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตร.. 2020. 5. 15.
방콕 공항 어글리 승객. 꼴불견 TOP LIST 보호되어 있는 글 입니다. 2020. 5. 15.
태국 북부 치앙라이 고산지대 초등학교 천사들의 합창 태국 최북단 치앙라이 해발 1300미터 고산지대 아카족 소수민족 마을 초등학교 방과후 운동장 조회시간, 천사들의 태국 국가 따라 부르기 태국의 국가 플랭찻 타이는 (เพลงชาติ, Phleng chāt, 플렝 찻)는 프라 쩬두리양(Phra Chenduriyang)이 작곡하였고 루앙 사라누쁘라판(Luang Saranupraphan)이 작사하였다. 국가로 제정된 시기는 1939년 12월 10일이다. 이전에는 왕실가(王室歌)가 국가로 사용되었다. 태국의 총리였던 쁠랙 피분송크람 장군은 매일 오전 8시와 오후 6시에 국가를 연주하여 태국 국민들이 나라에 대한 충성을 표시하도록 명령했다. 이 때문에 매일 오전 8시와 오후 6시가 되면 태국 전국의 공공 시설, 공원, 광.. 2020. 5. 15.